Problemet med Sønderborgs rum

— og hvordan man løser situation med illusioner

Udfordringer udover klimasikring


 • Små både har svær adgang til havnefronten. (Broen er for høj, samt dårlig fortøjningsmuligheder)
 • Bad og toilet forhold langt fra optimal
 • Lysforurening langs havnen
 • Larm fra trafik
 • Ulogiske adgangsmuligheder til og fra de gode byrum
 • For åbnet
 • For meget beton
 • Trafik kommer der ikke mindre af
 • Mangler rød eller grå støj
 • Skabe rammerne til fremtiden

Hvor er rummene?

Lysforurening

Tænk hvis man kunne se nordlys i havnen

Eller stjerner!


 • Hvis man tænker på lys som tryghed i form af hygge fremfor for belysning
 • Lysforurening er spild lys (energispild)
 • Giver stor rumfornemmelse
 • Øger ikke tryghed
 • Lys under øjenhøjde
 • Nyere form for økoturisme